Thông báo : Gieo nhân nào gặp quả ấy - Giúp người là giúp mình !!!
[Yesterday 10:24 AM] [X]lamcuong_gsm: BUZZ!!!
[Yesterday 02:34 AM] [X]PhuThanh_mobile: BUZZ!!!
[18-07 02:56 PM] [X]NHẬTTÂN_GSM:
[18-07 01:33 PM] [X]tuanmobile195:
[18-07 01:33 PM] [X]tuanmobile195: BUZZ!!!
[16-07 01:23 PM] [X]lamcuong_gsm: BUZZ!!!
[15-07 07:36 PM] [X]maicuonglh: hihi
[15-07 04:44 PM] [X]tuananh83: BUZZ!!!
[12-07 08:18 PM] [X]Luotmua: Xin chào
[10-07 03:23 PM] [X]tuananh83: BUZZ!!!
[10-07 10:41 AM] [X]lehungth: các bác giúp em con a310f mất nguồn treo kim 0.2a với
[09-07 11:41 AM] [X]lamcuong_gsm: BUZZ!!!
[08-07 11:04 AM] [X]trunghaumobile1:
[07-07 06:15 PM] [X]t8x08: mrt dongle
[07-07 06:15 PM] [X]t8x08: mrt dong
[06-07 06:02 PM] [X]Minhtiep: CÁc bác giúp e con nokia c2 00 tiếp đất trắng màn hình
[05-07 11:07 AM] [X]lamcuong_gsm: BUZZ!!!
[30-06 05:26 PM] [X]đinhhoan-mobile: BUZZ!!!
[30-06 09:49 AM] [X]lamcuong_gsm: BUZZ!!!
[29-06 08:24 AM] [X]malata:
[28-06 05:10 PM] [X]Hoàng Phoenix 205: BUZZ!!!
[27-06 02:29 PM] [X]hien electronic:
[27-06 11:47 AM] [X]cong_mobile80: BUZZ!!!
[27-06 11:47 AM] [X]cong_mobile80: chào cả nhà
[27-06 11:30 AM] [X]malata: http://kythuatphone.vn/threads/71532-can-giup-dua-g570y-ve-recovery.ktp
[27-06 11:29 AM] [X]malata: các bác giúp em cái ạ .e cảm ơn nhiều
[22-06 09:07 AM] [X]lamcuong_gsm: BUZZ!!!
[19-06 07:14 AM] [X]truongmobile1990: BUZZ!!!
[16-06 04:33 PM] [X]tuananh83: BUZZ!!!
[14-06 02:40 PM] [X]lamcuong_gsm: BUZZ!!!
#[X]PhuThanh_mobile đã xóa hết tin nhắn trên chatbox#